Historiek

Het Wevelgems Harmonieorkest ‘Concordia’ is een ‘jonge’ harmonie uit Wevelgem. Het orkest is in 2011 ontstaan uit de fusie van drie muziekorkesten: Fanfare ‘Arbeid’ uit Wevelgem, Koninklijke Harmonie ‘De Plicht’ uit Menen en de Koninklijke Harmonie ‘Eigen Schoon’ uit Wevelgem. De naam ‘Concordia’ verwijst naar het eerste orkest binnen de gemeente Wevelgem: fanfare ‘Concordia’. We keren dus, bij wijze van spreken, een hele poos terug in de geschiedenis. Het Harmonieorkest bestaat uit een 70-tal muzikanten. Onze dirigent is Hannes Vanlancker. De repetities gaan door op vrijdagavond van 20u tot 21u30 in de benedenzaal van het Cultuurcentrum ‘Guldenberg’ van Wevelgem. Speel je zelf ook een (blaas)instrument en wens je samen met ons te musiceren? Dan ben je vanzelfsprekend van harte welkom op één van onze repetities!

Fanfare Arbeid

Fanfare Arbeid ontstond tijdens de laatste oorlogsmaanden van 1918, in volledige illegaliteit, want elke vorm van verenigingsleven was door de bezetter verboden. Het initiatief ging uit van het bestuur van de propagandaclub binnen de zogenaamde “ Raad van het Volkshuis”, bestuursorgaan van de toenmalige Belgische Werkliedenpartij. Oorspronkelijk werd enkel gewag gemaakt tot het oprichten van …

Eigen Schoon

De harmonie “Eigen Schoon” is tot stand gekomen in het begin van de vorige eeuw, met het ontstaan van de Christelijke Arbeidersbeweging en onder het impuls van E.H. Maes. Daarin bevonden zich ook leden die muziek speelden en die dan deel uitmaakten van de muziekmaatschappij L’Union, later met de Vlaamse naam De Eendracht. Als er …

De Plicht

De eerste officiële opdracht van de Werkersharmonie “De Plicht” is tijdens de 1-mei-stoet in 1904. Daarmee is de ‘toon’ gezet en het doel van de harmonie bepaald: met het organiseren van concerten en feesten in alle BWP-lokalen moet de harmonie het (muziek)kunstgevoel bij de leden ontwikkelen en aanmoedigen. De harmonie is ook het uithangbord van …