Terug naar Historiek

Eigen Schoon

De harmonie “Eigen Schoon” is tot stand gekomen in het begin van de vorige eeuw, met het ontstaan van de Christelijke Arbeidersbeweging en onder het impuls van E.H. Maes. Daarin bevonden zich ook leden die muziek speelden en die dan deel uitmaakten van de muziekmaatschappij L’Union, later met de Vlaamse naam De Eendracht. Als er in de arbeidersbeweging iets speciaals was, staken enkele muzikanten de koppen bijeen om het feest wat luister bij te zetten. Zo kwam er in 1911 een orkestje tot stand door de bijzondere steun van Achiel Herman. Met het uitbreken van de oorlog 1914-1918 werd alles ontbonden en verboden door de bezetter. Na de oorlog kreeg alles weer zijn vrije loop. Door en bij de Christelijke Arbeidersbeweging werden de muziekliefhebbers verenigd onder de leiding van Julien Herman. Met steun van het A.C.W. en door het groeiend aantal, werd het korps een volwaardige harmonie ; ze hadden de handen vol om veel feestelijkheden op te luisteren. Een voorzitter werd gekozen, een eenvoudig, steunend erelid : Hector Verscheuren. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door oud-senator en gewezen burgemeester Remi Wallays, medestichter en spelend lid van de harmonie. Hij werd in 1969 opgevolgd door zijn schoonzoon Denis Baert die deze verantwoordelijkheid tot 2005 waarnam. Vanaf toen nam Lieven Mispelaere het van hem over. Julien Herman was de eerste dirigent (tot in 1929). Vervolgens was het Heliodore Soenen uit Menen, maar oud-Wevelgemnaar, dus geen onbekende voor de muzikanten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd door de brand in de ACW-lokalen alles vernietigd en de harmonie tot schorsing gedwongen. Heliodore overleed tijdens de oorlog. Nestor Hermans nam na de oorlog de leiding in handen. Hij overleed enkele jaren later bij een droevig ongeval, toen hij huiswaarts keerde na een repetitie in 1951. Julien Herman werd dan opnieuw dirigent. Met hem kende de harmonie Eigen Schoon een grote bloei en nam deel aan verschillende wedstrijden. Zo promoveerde de harmonie in de Provinciale Muziektornooi naar de Eerste Afdeling, daarna ook naar de afdeling Uitmuntendheid. Hij componeerde ook verschillende werken. De mars “Eigen Schoon” bijvoorbeeld componeerde hij in 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, meteen ook het jaar waarin de harmonie de titel “Koninklijk” meekreeg. Door zijn hoge leeftijd gaf hij het dirigeerstokje door aan Robert De Backere. Robert De Backere werd de nieuwe dirigent in het jaar 1962. Door zijn ijverige inzet en muzikale bekwaamheid promoveerde hij met de harmonie van Uitmuntendheid naar de Ere-Afdeling (toen hoogste afdeling). De harmonie behaalde op het Nationaal Muziektornooi te Antwerpen de bronzen medaille. Rond die tijd (1973) werd in de schoot van de harmonie een jeugdharmonie opgericht. Willy Soenen, kleinzoon van de gewezen dirigent Heliodore Soenen, kreeg in 1976 het dirigeerstokje van Robert De Backere. Willy Soenen had een grote muziekkennis en was zeer gewaardeerd door zijn muzikanten. Hij was ook componist en kon de harmonie handhaven in de Ere-Afdeling. Met Willy Soenen behaalde de harmonie de bronzen medaille in het Nationaal Muziektornooi te Antwerpen en werden twee radio-opnamen gemaakt. Guido Six uit Wervik nam de leiding over, al was dit voor heel korte tijd (3 maanden). Luc Neirynck werd in 1983 dirigent van de harmonie. Een bekwaam en fijn muzikant die zijn Eerste Prijs trompet in het conservatorium van Gent behaalde. Hij werkte vooral aan de sound (klank) van de harmonie. Met deze dirigent kon de harmonie de Ere-Afdeling met zeer goede punten handhaven. Hans Vanhauwaert volgde Luc Neirynck op in 1992. Hij studeerde muziekonderwijs in het Lemmensinstituut en behaalde Eerste Prijzen notenleer, hoorn en kamermuziek. De harmonie nam deel aan het Provinciaal Muziektornooi te Menen in de afdeling Uitmuntendheid (1993). De harmonie heeft zich in deze afdeling kunnen handhaven. Hans was dirigent tot in 1996. Johan Ferlin werd na het muziekconcert in 1996 onze nieuwe dirigent. Ook hij studeerde aan het Lemmensinstituut en behaalde verschillende diploma’s : Eerste Prijzen notenleer, tenortrombone, bastrombone en kamermuziek. Daarnaast behaalde hij eveneens het Hoger Diploma tenortrombone, en Pedagogisch diploma voor kopers en kamermuziek. Bij de deelname aan het Provinciaal Muziektornooi in de afdeling Uitmuntendheid kreeg de harmonie de “felicitaties van de jury”. Dit versterkte de ambitie bij dirigent en muzikanten om terug “de sprong” naar Ere-afdeling te wagen. Na succesvolle uitvoeringen op provinciale en nationale tornooien werd de harmonie in 2001 inderdaad terug geklasseerd in de tweede hoogste afdeling. Na 13 jaar wekelijks van Oostende naar Wevelgem de repetities te komen leiden vond Johan het in 2009 tijd om zich te laten opvolgen. Die opvolging kwam er in de persoon van Brent Luyckx. Zelf nog conservatoriumstudent maar met toch al heel wat ervaring bij talrijke muziekverenigingen nam hij de uitdaging aan om de groep muzikanten met jeugdig enthousiasme te leiden. Het jongste lenteconcert bewees dat hij uit het goede hout gesneden is om het als dirigent te maken.