Missie & Visie

Missie

Het beschikbaar stellen van een platform waarin amateurmuzikanten zich kunnen ontwikkelen in groepsverband en naar eigen vermogen, zowel muzikaal als sociaal. Kwaliteitsvolle uitvoeringen brengen als resultaat van wekelijkse herhalingen en dit voor een zo ruim mogelijk publiek.

Visie

We vinden het behoud van de blaasmuziek als onderdeel van de plaatselijke cultuurbeleving belangrijk .Er moet mogelijkheid geboden worden tot maximale ontplooiing van álle amateurmusici, de generaties overspannend.Deskundige muzikale leiding , gezag en een ruime dosis sociale vaardigheid bepalen de keuze van dirigent.De lat mag al eens hoog gelegd worden maar altijd in volle loyaliteit …