Terug naar Missie & Visie

Visie

We vinden het behoud van de blaasmuziek als onderdeel van de plaatselijke cultuurbeleving belangrijk .
Er moet mogelijkheid geboden worden tot maximale ontplooiing van álle amateurmusici, de generaties overspannend.
Deskundige muzikale leiding , gezag en een ruime dosis sociale vaardigheid bepalen de keuze van dirigent.
De lat mag al eens hoog gelegd worden maar altijd in volle loyaliteit jegens de trouwe leden.
Het scheppen van een aangename omgeving waarin iedereen zich thuis voelt is het fundament voor een goede werking.
Voldoende aanbod van gelegenheden om de onderlinge relaties uit te bouwen, te verstevigen (de “pint na de repetitie” is daarom zeer belangrijk)
Het bestuur dient open te staan voor constructieve opmerkingen en suggesties van de leden.
Het repertoire dient in die mate gevarieerd te zijn om enerzijds te kunnen differentiëren naar soort publiek en anderzijds een ruimere opkomst te kunnen behagen.